WHO AM I?

I work in the poorest and most dangerous places on Earth. I’m filmmaker with over 10 years of experience in film content production: documentaries, social media content and much more.

My experience of working in hostile environment, poorest countries in Africa, South America gave me strong credibility to take care of every project you can think of.

Why? Because I want to help people see people. I want to share their stories, I am fascinated by humanity.

If you want to have things done in passionate, professional way, text me, call me.

CONTACT ME

kim jestem?

Pracuję w najbiedniejszych i najniebezpieczniejszych miejscach na Ziemi. Robię filmy od ponad 10 lat: dokumenty długie i krótkie, social media content i dużo więcej.

Moje doświadczenie pracy w trudno dostępnych lokalizacji w Afryce, Ameryce Południowej sprawia, że jestem w stanie zrealizować każdy projekt, o którym możesz tylko pomyśleć.

Dlaczego? Ponieważ chce pomóc ludziom widzieć ludzi. Chcę opowiadać historie. Jestem zafascynowany życiem w jego dynamicznej i zmiennej formie.

Jeśli chcesz realizować swój projekt w profesjonalnej atmosferze, pełnej pasji napisz do mnie, zadzwoń. Rzeczy trudne załatwiam od ręki, na łatwe trzeba poczekać.

Napisz do mnie

CLIENTS